PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH: “LIFE GIFT VN – CHIẾN DỊCH MARKETING BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM – ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT”