Dây chuyền bao phin viên nén, viên hoàn

Dây chuyền bao phim viên nén – viên hoàn

Những viên thuốc viên nén, viên hoàn sẽ được bao phim thông qua những hoạt động vô cùng phức tạp. Chính vì thế không phải dẽ dàng để thực hiện được công việc này. Bởi dây chuyền thực hiện bao đường, bao màu và kết hợp đánh bóng cho viên nén, viên hoàn. Quá trình này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

THÔNG SỐ CÔNG SUẤT SẢN PHẨM THỰC

Sản lượng/năm: ~ 50Tấn