Tablet stamping production line

Tablet stamping production line

Dây chuyền sản xuất viên nén là quá trình điều chế thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc thuốc dạng rắn. Quy trình này sẽ đều chế bằng cách nén một hay nhiều loại chất lại với nhau thành hình trụ dẹt, hình oval hay hình tròn. Thông thường, sản phẩm sẽ có 2 loại đó là viên nén trần và viên nén bao phim.

THÔNG SỐ CÔNG SUẤT SẢN PHẨM THỰC

  • Năng Suất: 250.000 viên/ ca
  • Quy cách : Chạy tròn 3 ca/ngày: 400 Kg
  • Sản lượng/năm: ~ 144 Tấn

* Ghi chú : Viên 500 mg