Đăng ký công bố thực phẩm chức năng

Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy phép quảng cáo.

I. THỦ TỤC THỰC HIỆN CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG:

1. Căn cứ vào:

– Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm

– Thông tư 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và  công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

– Theo đó Thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước. Bắt buộc phải Đảm bảo đủ các điều kiện về An Toàn thực phẩm. Trong đó phải xin giấy phép công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm do Cục An Toàn thực phẩm cấp giấy phép

2. Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng:

 • Bản công bố Hợp quy/phù hợp quy định ATTP.
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (Tiêu chuẩn cơ sở)
 • Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định (Bản gốc hoặc bản sao chứng thực)
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng
 • Kế hoạch giám sát định kỳ
 • Mẫu nhãn sản phẩm
 • Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh
 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề Sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn  HACCP hoặc  ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng)
 • Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố.
 • Báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm đối với sản phẩm mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường.

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

3. Khách hàng cần chuẩn bị giấy tờ như sau:

 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc hình ảnh nhãn sản phẩm.
 • Mẫu sản phẩm để xét nghiệm.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (nếu thuộc đối tượng phải có) (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

4. Quy trình thực hiện công bố thực phẩm chức năng

 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến việc công bố thực phẩm chức năng;
 • Tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu đó;
 • Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm và gửi mẫu và nhận kết quả xét nghiệm;
 • Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công bố để tiến hành đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện doanh nghiệp, nộp hồ sơ và đóng phí công bố tại Cục An Toàn Thực Phẩm trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam;
 • Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, ra giấy phép công bố thực phẩm chức năng;
 • Nhận giấy chứng nhận và hồ sơ đã được xác nhận và gửi cho khách hàng

Quy trình thực hiện công bố thực phẩm chức năng

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

– Thời gian từ 30 – 45 ngày làm việc.

– Thời gian sử dụng là 03 năm kể từ ngày nhận giấy công bố.